Mar 17, 2012

SPARK - Completion of Details in Gen. Education

2012 ഏപ്രില്‍ 15 ന് മുമ്പ് സര്‍ക്കാര്‍ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ അധ്യാപകരുടേയും ജീവനക്കാരുടേയുമുള്‍പ്പടെ എല്ലാ ജീവനക്കാരുടേയും സര്‍വ്വീസ് വിശദാംശങ്ങള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും SPARK ല്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ടതാണെന്ന സര്‍ക്കുലര്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക.

No comments:

School Kalolsavam Software and help file .

© hindiblogg-a community for hindi teachers
  

TopBottom