Powered by Blogger.
പുതിയ ഐസിടി ടിബിയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഐടി. ജാലകം - പരിപാടി (വിക്‌ടേഴ്സ് സംപ്രേഷണം ചെയ്തത്) യൂട്യൂബിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. .. ലിങ്ക്!

Jul 22, 2016

മൈനോരിറ്റി പ്രീമെട്രിക് സ്കോളര്ഷിപ്പ്

മൈനോരിറ്റി പ്രീമെട്രിക് സ്കോളര്ഷിപ്പിനു റജിസ്റ്ററ്‍ ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടി http://www.scholarships.gov.in/newStudentRegFrm സൈറ്റില്‍ ജനനതിയ്യതിയും ആധാര്‍നമ്പറും മൊബൈല്‍ നമ്പറും ആവശ്യമാണ്. 
ഓണ്‍ലൈന്‍ അപേക്ഷ സമര്പ്പിക്കുന്നതിനു  താഴെ പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്റ്സിന്റെ സോഫ്റ്റ്/ഡിജിറ്റല്‍ കോപ്പികളും ആവശ്യമാണ്. ഫയലുകള്‍ 100kb യില്‍ താഴെയായിരിക്കണം. 

Jul 21, 2016

പ്രീമെട്രിക് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാം

ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ 2016-17 വര്‍ഷത്തെ പ്രീ-മെട്രിക് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പിന് അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിച്ചു. സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പിനായുള്ള അപേക്ഷകള്‍ www.scholarships.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റില്‍ National Scholarship Portal (NSP) വഴി ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി ഈ മാസം 31 ന് വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിക്ക് മുന്‍പ് സമര്‍പ്പിക്കണം. ഓഫ്‌ലൈന്‍ അപേക്ഷകള്‍ സ്വീകരിക്കില്ല. അപൂര്‍ണ്ണവും അവ്യക്തവും തെറ്റായ വിവരങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതുമായ അപേക്ഷകള്‍ നിരസിക്കും. ഓണ്‍ലൈന്‍ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് ഏതെങ്കിലും ദേശസാല്‍കൃത ബാങ്കില്‍ സീറോ ബാലന്‍സ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതും ആധാര്‍ നമ്പര്‍ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുമാണ്. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് www.scholarship.itschool.gov.in സന്ദര്‍ശിക്കാം.

Jul 20, 2016

എന്‍.എം.എം.എസ്. പരീക്ഷ 2016

      എസ്.സി.ഇ.ആര്‍.ടി – സംസ്ഥാനതല നാഷണല്‍ മീന്സ്ം കം മെരിറ്റ് സ്കോളര്ഷി്പ്പ് (NMMS) പരീക്ഷയ്ക്ക് എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്ത്ഥി കളില്‍ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വര്ഷാത്തെ ഏഴാം ക്ലാസിലെ വാര്ഷി്ക പരീക്ഷയില്‍ 55 ശതമാനമോ അതിനു മുകളിലോ ലഭിച്ചവര്ക്ക്  പരീക്ഷയില്‍ പങ്കെടുക്കാം.  സംസ്ഥാന സിലബസിലുള്ള സര്ക്കാംര്‍-എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ പഠിക്കുന്നവരും, രക്ഷിതാക്കളുടെ വാര്ഷികക വരുമാനം 1,50,000 രൂപയില്‍ താഴെ വരുമാനമുള്ളവരുമായ വിദ്യാര്ത്ഥി കള്ക്കുയ മാത്രമേ നാഷണല്‍ മീന്സ്ര കം മെരിറ്റ് സ്കോളര്ഷിിപ്പ് (എന്‍.എം.എം.എസ്) പരീക്ഷയില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ അര്ഹറതയുളളൂ. അപേക്ഷ സെപ്തംബര്‍ 20 നകം എസ്.സി.ഇ.ആര്‍.ടി ഓഫീസില്‍ ലഭിക്കണം.  2016 നവംബര്‍ 6-നാണ് പരീക്ഷ. വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ നല്കു്ന്ന വരുമാന സര്ടികംമഫിക്കറ്റ്, ജാതി സര്ടിഫിക്കറ്റ്, ആധാര്‍ നമ്പര്‍ എന്നിവ ആവശ്യമാണ്. അപേക്ഷാ ഫീസില്ല.

ഒന്‍പത് പത്ത് ക്ലാസുകളിലേക്കുള്ള കൈപ്പുസ്തകങ്ങള്‍

  ഒന്‍പത്, പത്ത് ക്ലാസുകളിലേക്കുള്ള പരിഷ്‌കരിച്ച പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ക്കനുസൃതമായി തയ്യാറാക്കിയ അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കുള്ള കൈപ്പുസ്തകങ്ങള്‍ വിതരണം ചെയ്തു വരുന്നു. സ്‌കൂളുകളിലേക്കാവശ്യമായ സൗജന്യ പതിപ്പുകളാണ് ഡി. ഇ. ഒ ഓഫീസുകളില്‍ വിതരണത്തിനായി എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രഥമാദ്ധ്യാപകര്‍ ഇവ കൈപ്പറ്റണം. എസ്. സി. ഇ. ആര്‍. ടി യിലെ വില്‍പ്പന കേന്ദ്രത്തിലും കോപ്പികള്‍ ലഭിക്കും.

Jun 18, 2016

പ്ലസ് വൺ ഏകജാലക പ്രവേശനം ആദ്യ അലോട്ട്മെന്റ് തിങ്കളാഴ്ച .

ഒന്നാം ഓപ്ഷനായി നൽകിയ സ്ക്കൂളിൽ അലോട്ട്മെന്റ് ലഭിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ ഫീസടച്ച് സ്ഥിരപ്രവേശനം നേടണം .
 • ഉയർന്ന ഓപ്ഷനുകൾ ബാക്കി നിൽക്കുന്നവർക്ക് നിലവിൽ അലോട്ട്മെന്റ് ലഭിച്ച സ്കൂളിൽ സ്ഥിരപ്രവേശനമോ താല്ക്കാലിക പ്രവേശന മോ നേടാം.
 • സ്ഥിരപ്രവേശനം നേടുന്നവരുടെ ഉയർന്ന ഓപ്ഷനുകൾ തനിയെ റദ്ദാക്കപ്പെടും .
 • താല്ക്കാലിക പ്രവേശനത്തിനായി ഫീസടക്കേണ്ടതില്ല . ഇവർക്ക് അടുത്ത അലോട്ട്മെന്റിനായി കാത്തിരിക്കാം .
 • താല്ക്കാലിക പ്രവേശനം നേടുന്നവർക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്ത  ഓപ്ഷനുകൾ റദ്ദാക്കുന്നതിനുള്ള അവസരമുണ്ട് . ഇതിനായി പ്രവേശനം നേടുന്ന സ്കൂളിൽ നിർദിഷ്ട മാതൃകയിലുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം.
 • സ്ഥിരപ്രവേശനത്തിനും താല്ക്കാലിക പ്രവേശനത്തിനും SSLC/ CBSE സർട്ടിഫിക്കറ്റ് , ടി.സി , സ്വഭാവ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് , അപേക്ഷയിൽ അവകാശപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ , CBSE വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സത്യവാങ്മൂലം തുടങ്ങി എല്ലാ രേഖകളുടെയും അസൽ ഹാജരാക്കണം.
 • അഡ്മിഷൻ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന രണ്ടു പേജുള്ള അലോട്ട്മെന്റ് സ്ലിപ്പ് പൂരിപ്പിച്ച് ഹാജരാക്കണം.
 • അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥിയോടൊപ്പം രക്ഷിതാവ് നിർബന്ധമായും ഹാജരാകണം.
 • സ്ഥിരപ്രവേശനം നേടുന്നവർ സർക്കാർ ഫീസിനു പുറമെ പി.ടി.എ ഫണ്ട് കൂടി അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്.
 • സർക്കാർ ഫീസ് സയൻസ് വിഭാഗത്തിന് ഏകദേശം 680 രൂപയും കൊമേഴ്സ് / ഹ്യുമാനിറ്റീസ് വിഭാഗത്തിന് ഏകദേശം 530/480 രൂപയും ആയിരിക്കും.
 •  പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ/ ഒ ഇ സി വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികൾ സർക്കാർ ഫീസ് അടക്കേണ്ടതില്ല . ഇവർ പി.ടി.എ അംഗത്വ ഫീസ് നൽകിയാൽ മതിയാകും .
 • മുഖ്യ അലോട്ട്മെൻറുകളിൽ പ്രവേശനം ലഭിക്കാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്‌ തുടർന്നുള്ള സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ടുമെന്റിനായി നേരത്തേ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച സ്കൂളിൽ അപേക്ഷ പുതുക്കി നൽകാം. 

May 21, 2016

ഇനിയെങ്കിലും മാഷേ നന്നായിക്കൂടേ...

എച്.എം. കോൺഫറൻസിൽ അറിയിച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ
1. മെയ് 30ന് പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലും  31 ന് സ്കൂൾ തലത്തിലും  എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും പരിശീലനം.
2. ഇതും അവധിക്കാല പരിശീലനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഇതിന് duty സർട്ടിഫിക്കറ്റും സറണ്ടറും ഉണ്ടാകും.
3. അവധിക്കാല പരിശീലനത്തിൽ ഇതുവരെ പങ്കെടുക്കാത്ത അധ്യാപകർ മെയ് 23 മുതൽ നടക്കുന്ന പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.
4. 30 ലെ പരിപാടിക്ക് സമന്വയം എന്നും 31 ലെ പരിപാടിക്ക് ഒരുക്കം എന്നുo നാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. 10 മുതൽ 4 വരെയാണ് ഈ പരിപാടി. ഇതിനു പുറമെ ഈ വർഷം 3 ശനിയാഴ്ചകളിൽ ക്ലസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും.
5. വിദ്യാരംഗം കലാ-സാഹിത്യ വേദി ജൂൺ 20ന് സ്കൂൾ യൂണിറ്റ് തല ഉദ്ഘാടനം നടത്തണം.

May 13, 2016

ഐ. ടി. പാഠപുസ്തക അദ്ധ്യാപക പരിശീലനം @ മലപ്പുറം

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ 8,9,10 ക്ലാസുകളിലെ മാറിയ ഐ.ടി പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ അധ്യാപക പരിശീലനം മേയ് 17 മുതല്‍ ആരംഭിക്കുന്നു. ഹൈസ്കൂള്‍ ക്ലാസുകളില്‍ ഐ.ടി പാഠഭാഗം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അധ്യാപകരെ പ്രസ്തുത പരിശീലനത്തിനായി ഹെഡ്മാസ്റ്റര്മാാര്‍‍ അയക്കേണ്ടതാണ്.
പരിശീലനം കിട്ടിയ അധ്യാപകര്‍ 2015-16 അധ്യയന വര്ഷം നിര്ബന്ധമായും ഐ.ടി പഠിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. നവീകരിച്ച ഐ. ടി.  പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ക്കായുള്ള അദ്ധ്യാപക പരിശീലനം മെയ് 17ന് ആരംഭിക്കുന്നു. SITC മാരും പത്താം ക്ലാസ് ഐടി വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരും ആദ്യ ബാച്ചില്‍ തന്നെ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്. ഉബുണ്ടു 14.04 വേര്‍ഷന്‍ ഉള്ള ലാപ്ടോപ്പ് പരിശീലനത്തിനു കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്.
പരിശീലന ഷെഡ്യൂള്‍
Batch 1 – 17/05/2016 to 20/05/2016
Batch 2 _ 21/05/2016 to 25/05/2016
Batch 3 _ 26/05/2016 to 30/05/2016
പരിശീലനകേന്ദ്രങ്ങള്‍ ആദ്യഘട്ടം

 • മലപ്പുറം വിദ്യാഭ്യാസജില്ല : IT@School DRC, Pulikkal, Manjeri Girls, Vadakangara, Kunnakkavu
 • തിരൂര്‍ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല :- kuttippuram, Thirunavaya, Kalpakanchery, Veliyancode.
 • തിരൂരങ്ങാടി വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല :- Parappangadi, Tanur, University, Vengara
 • വണ്ടൂര് വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല :- Areacode, Edakkara, Wandoor Girls.

May 8, 2016

നിയമസഭാ തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് 2016

ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിനോട് കടപ്പാട്: നിയമസഭാ തെറഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പരിശീലന ക്ലാസില്‍ അവതരിപ്പിച്ച് വീഡിയോ,പ്രസെന്റേഷന്‍,ആപ്പ്,അനുബന്ധ സാമഗ്രികള്‍ എന്നിവയെ ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.രണ്ടാം ഘട്ട പരിശീലനത്തിന്‍ പുതിയ ഒരു ആപ്പിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. അതിനെ എങ്ങനെ ഡൊണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രസെന്റേഷനും ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്. 
 1. POLL PROCEDURE 2016 - PRESENTATION
 2. COMPLETE POLL PROCEDURE VIDEO UPLOADED BY SHENISCHOOL(250MB)
 3. COMPLETE POLL PROCEDURE VIDEO FOR MOBILE PHONES (9 MB)
 4. MODEL POLLING STATION  - VIDEO FOR MOBILE PHONES
 5. E SAMMATHI ANDROID APP TRAINING MODULE  PRESENTATION
 6. DUTIES OF POLLING OFFICERS IN A NUTSHELL  - NOTES
 7. ELECTION LAWS - NOTES
 8. CLOSURE PROCEEDINGDS - NOTES
 9. POLLING PROCEDURE AND SET UP - NOTES
 10. HOURLY STATUS FOR PRESIDING OFFICERS
 11. MALE FEMALE COUNT SHEET
 12. PRESENTATION ON EVM
 13. DIFFERENT COVERS AND FORMS 
 14. LIST OF RETURNING OFFICERS
 15. LIST OF ARO'S
School Kalolsavam Software and help file .

© hindiblogg-a community for hindi teachers
  

TopBottom