Feb 2, 2016

കൊള്ളാം. ഇന്‍കംടാക്സ് കാല്‍ക്കുലേറ്റര്‍ ലിനക്സില്‍

കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വര്‍ഷങ്ങളായി പരിചയപ്പെടുത്തിയ Easy IT Calculator എന്ന ഉബുണ്ടു 10.04 ഓപ്പറേറ്റിങ്ങ് സിസ്റ്റം അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഇന്‍കം ടാക്സ് കാല്‍ക്കുലേറ്റര്‍ വീണ്ടും ചില മാറ്റങ്ങളോടെയും പുതുമകളോടെയും ഈ വര്‍ഷവും 'EasyITCalculator 2015-16_V-01' എന്ന പേരില്‍ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇതിലും മാക്രോ എനേബിളിങ്ങ് തുടങ്ങിയ സങ്കീര്‍ണ്ണതകളൊന്നും ചേര്‍ക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. മുന്‍ വര്‍ഷത്തേതു പോലെ തന്നെ വളരെ കുറഞ്ഞ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ പരിജ്ഞാനമുള്ളവരെകൂടി മനസ്സില്‍ കണ്ടു കൊണ്ട് ആര്‍ക്കും ലളിതമായി ഉപയോഗിക്കത്തക്ക രീതിയിലാണ് ഇതും രൂപകല്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തേതു പോലെ ഷീറ്റില്‍ Details & IT Sections എന്ന ടാബ് കൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതില്‍ വരുമാനത്തില്‍ നിന്നും നേരിട്ട് കുറക്കാവുന്ന കിഴിവുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സംക്ഷിപ്ത വിവരണവും ,
2015-16 ധനകാര്യവര്‍ഷത്തെ ഇന്‍കം ടാക്സ് നിരക്കും , 80G കിഴിവിന്റെ വിശദാംശങ്ങളും , rounding off രീതികളും പഴയ പതിപ്പിലേതു   പോലെ   നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.  കൂടാതെ ഈ യൂട്ടിലിറ്റിയുടെ  ആകെ  പ്രവര്‍ത്തനം വിശദീകരിക്കുന്ന  Help ,  Data Entry എളുപ്പമാക്കാനുള്ള     Data collection Sample എന്നിങ്ങനെ പുതിയ രണ്ടു ടാബുകള്‍ കൂടി  ഷീറ്റില്‍  ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
       കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ( FY 2014-15) അനുവദനീയമായിരുന്ന 2000 രൂപയുടെ U/s 87A Rebate ( Total Income 500000 രൂപയില്‍ കവിയാതിരുന്നാല്‍ ) ഈ വര്‍ഷവും (FY 2015-16) ലഭ്യമായിരിക്കും എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ആ റിബേറ്റും കൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാണ് അടവാക്കേണ്ട ടാക്സ് , ഈ യൂട്ടിലിറ്റിയിലും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ഈ കിഴിവിന് അര്‍ഹതയുണ്ടോ എന്ന് Data Entry സമയത്തും Statement -ലും , Form 16_new-വിലും കാണാവുന്നതാണ്.
    ഇക്കാലത്ത് വാടക വീട്ടില്‍ താമസിക്കുന്നവര്‍ വിരളമാണല്ലോ. അവരുടെ HRA സങ്കീര്‍ണ്ണങ്ങളായ ചില വ്യവസ്ഥകള്‍ക്ക് വിധേയമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. എങ്കിലും Data Entry എന്ന ടാബില്‍ ഈ വിഭാഗത്തില്‍ പെട്ടവരുടെ HRA ചേര്‍ക്കാനുള്ള ഫീല്‍ഡുകള്‍, സൗകര്യാര്‍ത്ഥം ഒരു പ്രത്യേക ബോക്സിനകത്താക്കി തന്നെ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. HRA ചേര്‍ക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ആ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കള്‍ ഇന്‍കം ടാക്സ് നിയമത്തിലെ ഈ ഭാഗം ശ്രദ്ധാപൂര്‍വ്വം വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. പഴയ പതിപ്പു പോലെ കുറെ അധ്യാപകരുടെ ഇന്‍കം ടാക്സ് കണക്കാക്കിനോക്കി തൃപ്തികരമെന്ന അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിന്റെ പിന്‍ബലത്തിലാണ് ഈ യൂട്ടിലിറ്റിയും മറ്റ് അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കു കൂടി പ്രയോജനപ്പെടുത്താനായി അയച്ചു തരുന്നത്. സ്വാഗതാര്‍ഹമായ തിരുത്തലുകള്‍ ഉപഭോക്താക്കളില്‍ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടു തന്നെയാണ് ഇതും അവരിലെത്തിക്കുന്നത്. ഇതേ വസ്തുത കണക്കിലെടുത്തു കൊണ്ടു തന്നെ ഒരു Disclaimer കൂടി ഈ യൂട്ടിലിറ്റിയില്‍ ചേര്‍ത്തിട്ടുമുണ്ട്. ഇത് 100% ആധികാരികമായ ഒരു ഇന്‍കം ടാക്സ് കാല്‍ക്കുലേറ്ററായി പരിഗണിക്കരുതെന്ന് മാന്യ ഉപയോക്താക്കളോട് വീണ്ടും അപേക്ഷിക്കുന്നു.

ശ്രദ്ധിക്കുക : DataEntry സൗകര്യപ്രദമാക്കുന്നതിന് Data collection Sample എന്ന ടാബില്‍ ക്ളിക്ക് ചെയ്താല്‍ കിട്ടുന്ന Form-ന്റെ പ്രിന്റെടുത്ത് പൂരിപ്പിച്ചു വച്ചാല്‍ DataEntry ടാബിലെ field കളിലെ വിവരങ്ങള്‍ എളുപ്പത്തില്‍ ടൈപ്പു ചെയ്യാവുന്നതാണ്.


ഉപയോഗിക്കേണ്ട വിധം
      ഇതും , ഉബുണ്ടു 10.04 അധിഷ്ഠിതമായി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു യൂട്ടിലിറ്റിതന്നെയാണ്. ഒരു .ods (openoffice3.2)ഫയലാണ് ഈ Easy IT Calculator 2015-16_V-01. ഈ ഫയല്‍ ഷീറ്റില്‍ , Help , Disclaimer & User Guide , Details & IT Sections , Data Collection Sample , DataEntry , Statement , Form-16 New എന്നിങ്ങനെ ഏഴ് Coloured Tab കള്‍ ഉണ്ട്.

     ആദ്യം യൂട്ടിലിറ്റി ഫയല്‍ EasyIT Calculator 2015-2016_V-01 ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്തെടുത്ത് ഡബിള്‍ ക്ളിക്കിലൂടെ open ചെയ്ത് , 1. Help , 2. Disclaimer & User Guide Tab കളില്‍ ക്ളിക്ക് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങള്‍ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. ( ഡൗണ്‍ലോഡു ചെയ്തെടുക്കാതെ , ഫയലിലെ സെല്ലുകളില്‍  Data   നേരിട്ട്   Enter   ചെയ്യാതിരിയ്ക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ ! )
തുടര്‍ന്ന് Details & IT Sections Tabല്‍ ക്ളിക്ക് ചെയ്ത് DataEntry യ്ക്കു വേണ്ട വിശദാംശങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്. ശേഷം DataEntry Tab ല്‍ ക്ളിക്കു ചെയ്ത് , Data collection Sample ഷീറ്റില്‍ പൂരിപ്പിച്ച വിവരങ്ങള്‍ നോക്കി , അവ മഞ്ഞ നിറമുള്ള സെല്ലുകളില്‍ മാത്രം ക്ളിക്ക് ചെയ്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. തുടര്‍ന്ന് Enter ബട്ടണ്‍ അമര്‍ത്തുക. വെള്ള നിറമുള്ള സെല്ലുകളിലെ Data കള്‍ Delete ചെയ്യുകയോ മാറ്റം വരുത്തുകയോ ചെയ്യരുത്. കാരണം അവയില്‍ Formula, Function എന്നിവ ചേര്‍ക്കുകയോ , Link ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിവരങ്ങള്‍ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സെല്ലുകള്‍ ടൈപ്പു ചെയ്യാതെ ഒഴിച്ചിട്ടാല്‍ മതി .
DataEntry കഴിഞ്ഞ് , ഷീറ്റ് മുഴുവനായി Save ചെയ്യുക.
Statement , Form-16 New എന്നിവയിലെ ഫീല്‍ഡുകള്‍ ആട്ടോമാറ്റിക്കായി Fill ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും. അവയില്‍ ആവശ്യമുള്ളവയുടെ പ്രിന്റുകള്‍ വേണ്ടത്ര എണ്ണം    Print   ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്.
Ubuntu  ഓപ്പറേറ്റിങ്ങ് സിസ്റ്റമുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറില്‍   Printer   പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമല്ലെങ്കില്‍
HELP : Click on the Tab you want to print ➙ File ➙ Export ➙ ( give Name to File in the Name field ( Eg : Babu_IT Statement_2015-16 or Babu_IT Form-16_New_2015-16 ) ➙ select PDF in the same window ➙ click on save button ➙ ( click on 'selection' radio button ) ➙ click on Export button എന്ന രീതിയില്‍ pdf ആയി export ചെയ്തും print എടുക്കാം . ഈ ഫയല്‍ / ഫയലുകള്‍ Linux / Ubuntu operating system ല്‍ printer പ്രവര്‍ത്തിക്കാത്ത , Windows തുടങ്ങിയ operating system ല്‍ printer പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലേക്ക് ഫ്ളാഷ് ഡ്രൈവോ മറ്റോ ഉപയോഗിച്ച് കോപ്പി ചെയ്തും print എടുക്കാവുന്നതാണ് . ( File ➙ Export as pdf ഓപ്ഷന്‍ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതില്ല. )
    കുറിപ്പ് :  ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്തെടുത്ത   open office spreadsheet  ഫയല്‍ കഴിവതും ഉബുണ്ടു 10.04 ഉള്ള സിസ്റ്റത്തില്‍ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുമല്ലോ.
 2.3 MB  Open Office Spreadsheet  യൂട്ടിലിറ്റി ഫയല്‍ Attach ചെയ്യുന്നു.
മാന്യ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും എന്ന വിശ്വാസത്തോടെ ..... !!

ബാബുരാജ്.പി                                                                        BABURAJ. P ,

No comments:

School Kalolsavam Software and help file .

© hindiblogg-a community for hindi teachers
  

TopBottom